Historie

Historie AMFT

Společnost českých frankofonních lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně - Association des Médecins Francophones Tchèques (AMFT) byla založena roku 1990 za účelem sdružení lékařů frankofonní a frankofilní orientace.

V září 2000 zvolila členská schůze nový výbor, který si dal za cíl intenzivnější propagaci společnosti. Toto vyústilo v podstatném zvýšení počtu členů zejména mezi mladými lékaři a studenty, hledajícími kontakty mezi svými francouzskými protějšky.

V roce 2016 pak byly spuštěny tyto internetové stránky.