image image image
 • Aktuální dění a informace o AMFT.
  Aktuální dění a informace o AMFT.
 • Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP
  Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP
 • Přijetí frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví
  Přijetí frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví
 • Kongres medicíny pro praxi IFDA, Praha, CZ – 24. října 2015
  Kongres medicíny pro praxi IFDA, Praha 2015

Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

laboratoře se předhánějí v nabídce nových a lepších diagnostických metod, ne vždy však v praxi víme, jak s nimi nakládat, někdy nás bohužel mohou uvést i na scestí, rovněž některé obory medicíny, o kterých jsme si mysleli, že jsou tak trochu „sami pro sebe“ nám nabízejí zajímavé nové vztahy – oční glaukom a metabolismus se může pojit s kožním onemocněním psoriázou, na kterou dobře působí vitamin D, jehož hladinu si můžeme různými metodami změřit, ale ne vždy to znamená pro daného pacienta to samé ( a někdy to může být pro lékaře i nákladné), prostě medicína se stále vyvíjí a nic neplatí nekonečně dlouho.

Po 2 letech si Vás dovolujeme opět pozvat k setkání – tentokráte opět do Hotelu Hilton.

Že nám populace stárne jsme si všichni už jistě všimli – ostatně se nás to týká také, pro některé je to spojeno s poklesem životního „espritu“, tedy ducha, chcete-li nálady, někteří upadnou do deprese a zanedbají svou výživu, a to se někdy špatně odhaduje, a ještě hůře napravuje. Střední a mladá generace naopak díky současnému životnímu stylu snadno kila nabírá, a to je také problém. Pozvali jsme si proto lékaře, kteří se těmto pacientům běžně věnují, aby nám poradili jak na to. Kdo není vysoký se v dnešní společnosti hůře uplatní, někdy je malý vzrůst ale příznakem celkového onemocnění, měli by na něj myslet nejen pediatři.

Z Francie jsme pozvali 3 řečníky. Jednak v oborech pro běžnou praxi zcela nezbytných – tedy hypertenze a diabetes a pak s tématem méně běžným ale v dnešní době, kladoucí vysoké nároky na psychiku (stres) a následné přetížení některých svalových skupin (práce u PC) možná vysoce aktuálním – fibromyalgií. Tomuto onemocnění se ostatně bude skupina francouzských lékařů, kteří přijedou na kongres do Prahy věnovat již v pátek odpoledne. Kdo z frankofonních lékařů by měl zájem se připojit může – po dohodě s organizačním výborem kongresu. Společné česko-francouzské sekce během kongresu budou tlumočeny včetně diskuze, takže se všichni budou moci zapojit do dvou interaktivních přednášek s komentovaným klinickým případem. Odpoledne se budeme věnovat ne zcela běžné farmakologii – jednak problematice nehojících se ran a posléze pak konopí – budeme se ptát na které nemoci a jak jej předepsat.

Medicína to je lékař a pacient – vztah trvající už staletí – dříve byl lékař mudrc a šaman, dnes je možná spíš partner a průvodce pacienta jeho nemocí a její léčbou. Nároky na tento vztah se neustále zvyšují. Možností chybovat se nabízí mnoho, pěti z nich, kterým byste se mohli vyhnout se bude věnovat závěrečná tradičně spíše „diskuzní“ sekce.

Věřím, že s námi zůstanete po celý den a již nyní se za celý organizační tým kongresu na Vás těší

Richard Stejskal
Za Výbor AMFT Richard Stejskal, předseda

REGISTRACE ONLINE - ZDE!

Případné dotazy rádi zodpovíme na tel.: 261 215 542

Kongres medicíny pro praxi IFDA 2017 - program ke stažení!


Vážené kolegyně, vážení kolegové, cher amis, consœurs et confrères

spolek frankofonních lékařů byl založen záhy po sametové revoluci roku 1990.

Za 26 let své existence se stal významnou platformou komunikace mezi českými (a zprvu i slovenskými) a francouzskými lékaři.

Mnozí využili možností odjet na stáž do Francie a zkušenosti s frankofonní medicínou pak šířili a šíří v českém lékařském prostředí.

Spolek se stal respektovaným partnerem pro spolupráci s Francouzským velvyslanectvím v Praze, jeho zástupci jsou zváni na významné společenské události i do odborných komisí posuzujících například uchazeče o stipendia francouzské vlády.

Podařilo se nám od r. 2004 uspořádat 15 kongresů v cyklu Důkazy a praxe, později nazvaných kongresy IFDA. V tomto vždy důstojném prostředí jsme měli možnost vyslechnout mnohé významné řečníky české i francouzské a měli jsme možnost i výměny názorů na lékařský život v praxi s francouzskými kolegy.

Navázali jsme množství osobních kontaktů profesních i lidských, francouzští kolegové byli vždy nadšeni z možnosti si promluvit v Praze v jejich rodném jazyce se svými protějšky.

Nyní jsme před volbami nového výboru našeho spolku.

Za svou osobu bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na realizaci těchto významných akcí - ať už jako pořadatelé, nebo jako účastníci.

Ve vedení Spolku frankofonních lékařů jsem od r. 2000, 4 roky jako místopředseda a 12 let jako předseda. Zažil jsem mnoho krásných chvil, významných setkání i přátelských návštěv ve Francii nebo v Čechách, nicméně cítím, že by mělo dojít ke generační obměně a že by měla AMFT nabrat nový kurz.

Prosím tedy, zamyslete se a přihlaste se, navrhněte někoho z kolegů, a kdo by třeba nechtěl přímo pracovat ve Výboru, alespoň napište své názory na mail .

Krásné dny a zdraví přeje

Richard Stejskal 


Přijetí  frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví

Foto: Velvyslanectví Francie v České republice v Praze

1  2  3 

Ilustrační fotografie

15. kongres IFDA

24.října 2015
Prostory Míčovny na Pražském hradu, Praha, podrobnosti o kongresu

14. kongres IFDA

27.září 2014
Hotel Hilton v Praze, podrobnosti o kongresu

13. kongres IFDA

5.října 2013
Na Nové scéně Národního divadla v Prazepodrobnosti o kongresu

12. kongres IFDA

13.října 2012
Na Nové scéně Národního divadla v Prazepodrobnosti o kongresu

Důkazy a praxe IFDA

Jedenáctý mezinárodní kongres z cyklu Důkazy & praxe - IFDAse konal 14. května 2011 v hotelu Marriot v Praze. Pro všechny zájemce tu máme k dispozici PowerPointové slidy jednotlivých přednášek a další podrobnosti o kongresu.. Včetně fotogalerie !

Důkazy a praxe IFDA

9.října 2010 proběhl v Praze 10. mezinárodní kongres medicíny pro praxi IFDA, jehož jsme spolupořadatelem. Pro všechny zájemce tu máme k dispozici PowerPointové slidy jednotlivých přednášek a další podrobnosti o kongresu.

Výroční zpráva AMFT 2008-2009

Vzhledem k tomu, že letošní rok není „volební“, rozhodli jsme se nesvolávat výroční členskou schůzi našeho spolku – Asociace frankofonních lékařů AMFT a podat Vám výroční zprávu písemnou formou spolu s vyzváním k zapojení se do diskuze nad příštími projekty písemně...
Výroční zpráva AMFT 2008-2009.

Francouzština pro lékaře

Dovolujeme si Vás upozornit na publikaci Francouzština pro lékaře, kterou vydalo nakladatelství Grada a jejíž slavnostní křest za účasti pana Velvyslance Francie v České republice jeho excelence Charles Friese a pana prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc. proběhl v úvodu kongresu 27.10.2007 v Praze v Hotelu Marriott. Přinášíme fotografie ze křtu a anotaci k publikaci.