image image image
 • Aktuální dění a informace o AMFT.
  Aktuální dění a informace o AMFT.
 • Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP
  Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP
 • Přijetí frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví
  Přijetí frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví
 • Kongres medicíny pro praxi IFDA, Praha, CZ – 24. října 2015
  Kongres medicíny pro praxi IFDA, Praha 2015

Členství

Členství v AMFT

Podmínky členství

Členství v ČLS JEP je řádné a čestné.

Řádné členství:

Řádným členem ČLS JEP se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich plnění. 
Řádné členství v ČLS JEP vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče o řádné členství výborem příslušné organizační složky.

Čestné členství:

Čestným členem se může stát osoba, která má mimořádné zásluhy o rozvoj lékařské vědy a zdravotnictví, případně o rozvoj ČLS JEP.

Výtah ze Stanov české lékařské společnosti J.E. Purkyně přijaté dne 11.11. 1992 a schválené MV ČR.

Členské příspěvky

Výše členských příspěvků na rok 2005 v Kč:

Důchodci MUDr. 75,-      Důchodci ost. VŠ 75,-      Důchodci SŠ 75,- *
Pracující MUDr. 200,-      Pracující ost. VŠ 200,-      Pracující SŠ 200,-
Do 35 let MUDr. 200,-      Do 35 let ost. VŠ 200,-      Do 35 let SŠ 200,-
Do 30 let MUDr. 200,-      Do 30 let ost. VŠ 200,-      Do 30 let SŠ 200,-


* Za důchodce je považován člen (členka) ČLS JEP, který(á) dosáhne v kalendářním roce věku - muž 62 let, žena 58 let. 

Členové výboru pracují bezplatně, Spolek zaměstnává pouze jednu sekretářku na částečný úvazek.

Přihláška do AMFT

Protože Spolek frankofonních lékařů (AMFT) je součástí České lékařské společnosti J. E. Purkyně, je přihláška do AMFT zároveň přihláškou do ČLS JEP.

Spolek frankofonních lékařů (AMFT) má v evidenci České lékařské společnosti číslo 148.


Přihlášku do spolku je možno získat:

 • v sídle ČLS JEP, v Lékařském domě, Sokolská ulice 52, 120 00 Praha 2
 • nebo na adrese Spolku
 • a nebo si ji můžete ve formátu MS EXCEL 97 stáhnout zde.
  (Tip: přihlášku lze vyplnit přímo v počítači a vytisknout již vyplněnou)

Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete nejlépe zpět na adresu Spolku k rukám pí. Lorencové, tak budou žádosti o členství vyřízeny co nejdříve.

(Přihlášku není možné zaslat e-mailem, protože musí obsahovat originál podpisu žadatele o členství.)

Pokud máte zájem vstoupit i do jiného Spolku či Odborné společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, musíte vyplnit další samostatnou přihlášku s evidenčním číslem tohoto Spolku - Odborné společnosti. Jejich přehled získáte na adrese ČLS JEP www.cls.cz/org.htm.