image image image
 • Aktuální dění a informace o AMFT.
  Aktuální dění a informace o AMFT.
 • Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP
  Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP
 • Přijetí frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví
  Přijetí frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví
 • Kongres medicíny pro praxi IFDA, Praha, CZ – 24. října 2015
  Kongres medicíny pro praxi IFDA, Praha 2015

25.1.2001 Překlad

25.1.2001

Výbor AMFT zaslal Mme Sotteau (Atašé pro vědu a techniku francouzské vlády) dopis s žádostí o podporu našeho Spolku:

Paní Dominique SOTTEAU
Atašé pro vědu a techniku francouzské vlády
Ředitelka pro výzkum CNRS

Praha 25. ledna 2001

Drahá paní Sotteau,
na základě našeho rozhovoru bychom Vám rádi představili Společnost českých frankofonních lékařů (AMFT). Tato společnost byla založena roku 1990 za účelem sdružení lékařů frankofonní a frankofilní orientace. V září 2000 zvolila členská schůze nový výbor, který si dal za cíl intenzivnější propagaci společnosti. Toto vyústilo v podstatném zvýšení počtu členů zejména mezi mladými lékaři a studenty, hledajícími kontakty mezi svými francouzskými protějšky.
Také jsme vytvořili internetové stránky, které nám umožňují aktuální prezentaci společnosti a rychlejší komunikaci.
Členové AMFT chtějí zvýšit svou účast na frankofonních kongresech za účelem vyhledání osobních kontaktů a navázání spolupráce mezi odpovídajícími pracovišti ve Francii a České republice.

Proto hledáme různé zdroje na podporu našich aktivit v následujících oblastech:

- správa internetových stránek
- finanční podpora na účasti našich členů na frankofonních regionálních a mezinárodních kongresech
- organizace setkání s francouzskými kolegy (praktickými lékaři, různými specialisty, nadacemi a výměnnými burzami) ve Francii i v České republice

Naše nejbližší plány jsou: setkání s organizátory nadace Pont-Neuf 23. 2. 2001 v Praze, účast na sympoziu Universités européennes Cardio-vasculaire de Médecine Générale, který se koná 16. - 17. března v Praze, účast na Journées Internationales d´Endocrinologie Clinique v Paříži 17. - 18. května 2001.

Byli bychom vám, drahá paní Sotteau, nesmírně vděční za jakoukoli podporu naší činnosti.
S úctou

Dr.Dana Mrskočová, předsedkyně AMFT
Dr.Richard Stejskal, místopředseda AMFT
Dr.Václav Chytil, člen výboru AMFT