image image image
 • Aktuální dění a informace o AMFT.
  Aktuální dění a informace o AMFT.
 • Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP
  Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP
 • Přijetí frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví
  Přijetí frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví
 • Kongres medicíny pro praxi IFDA, Praha, CZ – 24. října 2015
  Kongres medicíny pro praxi IFDA, Praha 2015

Schůze 17.1.2007

Zápis ze schůze Společnosti frankofonních lékařů AMFT konané dne 17.1.2007 od 17 do 18 hod v Lékařském domě.

Účast: 16 členů AMFT

Program: 

 1. zpráva o činnosti AMFT za uplynulé období od poslední schůze v lednu 2005
 2. zpráva o hospodaření
 3. návrh plánu další činnosti společnosti
 4. Zpráva pí Doc. MUDr. Ireny Poršové-Dutoit, CSc. o systému kontinuálního vzdělávání lékařů ve Francii, možnostech účasti členů AMFT na kongresech ve Francii a praktických radách k cestování do Francie všeobecně.
 5. Diskuse
 6. Závěr

ad 1/ zpráva o činnosti AMFT za uplynulé období

Ve zprávě o činnosti bylo konstatováno, že v uplynulém období proběhly tyto akce:

 • 23.2.2005 proběhlo v Lékařském domě diskusní odpoledne se zástupci Francouzské ambasády, na které jsme informovali a debatovali o možných stážích, před a po- atestačních praxích ve Francii – Nadace Pont-Neuf, 6 ti měsíčních předatestačních stáží na Universitě v Dijonu a o možnostech pracovních pobytů pro atestované lékaře v Nemocnici v Cherbourgu
 • 8.10.2005 proběhl 2. Kongres Důkazy a praxe v Praze v Hotelu Hilton
 • v pátek 28.4.2006 se konala ve Francouzském institutu ve Štěpánské 35 (Praha 1) konference "La force des images et des représentations en santé"
 • v sobotu 29.4.2006 se konal 3. kongres "Důkazy a praxe"
 • AMFT obdržela a informovala své členy o možnostech pracovních míst ve Francii a o možnosti odkoupení Lékařské praxe /ARO, RTG, praxe PL/
 • v sobotu 14.10.2006 se konal 4. kongres "Důkazy a praxe"
 • byly zahájeny práce na tvorbě publikace "Francouzština pro lékaře" pod vedením prof. Rokyty za sponzorské podpory Francouzské ambasády, plánovaný termín vydání 1.9.2007


ad 2/ zpráva o hospodaření

hospodaření Společnosti je vyrovnané a v posledních 2 letech podporované zejména sponzorskými dary Francouzské ambasády, které jsou zaměřeny zejména na podporu připravované publikace "Francouzština pro lékaře", na které byly zahájeny práce v průběhu roku 2005-2006 a vydání se plánuje v nakladatelství Grada v září 2007.

Příjem pro společnost představovaly i kongresy Důkazy a praxe, konané 1x v roce 2005 a 2x v roce 2006.

Kongresy rovněž podpořily zájem lékařů o vstup do společnosti, jejíž základna se tak koncem roku 2006 zvýšila na 200 členů.


ad 3/ návrh plánu další činnosti společnosti

Jako těžiště další činnosti společnosti vidí současný výbor tyto základní okruhy:

 • nadále podporovat šíření informací o možnostech různých stáží a studijních pobytů ve Francii pro české lékaře a studenty medicíny
 • udržovat a rozvíjet kontakty s francouzskými kolegy
 • dále se podílet na organizaci kongresů z cyklu "Důkazy a praxe" – od r. 2006 patřící mezi mezinárodní kongresy IFDA, s cílem podporovat výměnu zkušeností mezi našimi lékaři a kolegy zejména z Francie
 • v roce 2007 jsou plánovány na 10.3.2007 v Hotelu Marriotta10.3.2007 v Hotelu Marriotta 13.10.2007 v Hotelu Hilton
 • pořádat dle zájmu pracovní cesty AMFT na kongresy do Francie s eventuelní možností setkání s francouzskými kolegy, návštěvy nemocnic a jednotlivých praxí
 • v tomto směru pracujeme na přípravě pracovní cesty na Kongres Preuves et pratiques 21.4.2007 v Lyonu a následně do Provence se zastávkami a návštěvou lékařských praxí Aix-en–Provence a v nemocnici v Marseille. Podrobnosti a přihlášku k této cestě najdete v přiloženém dokumentu ve formátu MS Word


ad 4/ Zpráva pí Doc. MUDr. Ireny Poršové-Dutoit, CSc.
o systému kontinuálního vzdělávání lékařů ve Francii, možnostech účasti členů AMFT na kongresech ve Francii a praktických radách k cestování do Francie všeobecně.

Paní Doc. MUDr. I. Poršová-Dutoit, CSc., která působí jak v Praze tak i v Paříži, nabídla pomoc AMFT – dle požadavku členů je ochotna vyhledávat a vytipovat vhodné kongresy, informace o možnostech účasti pak umístit na naše webové stránky a dále pak pomoci ev. lékařům či studentům na praxi v Paříži v případě různých problémů – její prezentace o systému celoživotního vzdělávání francouzských lékařů a radách pro cesty do Francie je zde ke stažení ve formátu MS PowerPoint

Paní Doc. Poršovou-Dutoit, CSc. můžete kontaktovat přímo na adrese: 


ad 5/ Diskuse

Ke všem bodům proběhla diskuse, další náměty a připomínky k činnosti nebyly a přítomní s návrhem činnosti souhlasili


Všechny členy společnosti, kteří nedostávají pravidelné zprávy emailem prosíme o kontaktování paní Květoslavy Lorencové, sekretářky AMFT na , tel. 267 102 334 – k aktualizování emailového spojení. Při běžných zprávách a aktuálních informacích budeme upřednostňovat emailový kontakt! Novinky pravidelně pak uveřejňujeme na www.amft.cz


Zapsal MUDr. Richard Stejskal, předseda AMFT