image image image
 • Aktuální dění a informace o AMFT.
  Aktuální dění a informace o AMFT.
 • Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP
  Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP
 • Přijetí frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví
  Přijetí frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví
 • Kongres medicíny pro praxi IFDA, Praha, CZ – 24. října 2015
  Kongres medicíny pro praxi IFDA, Praha 2015

Valná hromada 2004

Valná hromada 2004

Dne 13.12.2004 proběhla v Lékařském domě ČLS JEP Valná hromada Spolku frankofonních lékařů AMFT.

V nepřítomnosti předsedkyně MUDr. Dany Mrskočové (ze zdravotních důvodů) schůzi řídil místopředseda MUDr. R. Stejskal, přivítal přítomné, zejména pak pana prof. MUDr. K. Provazníka, DrSc. a pana prof. MUDr. R. Rokytu, DrSc.

Valná hromada měla mít jako hlavní bod volbu výboru na další funkční období.
Vzhledem k účasti 24 členů z celkového počtu 187 nebylo k volbě přistoupeno.
Přítomný pan prof. MUDr. R. Rokyta, DrSc., navrhl po zkušenostech z voleb v jiných společnostech volbu korespondenční, kterou všichni přítomní odsouhlasili.

Dalším bodem byla zpráva o činnosti v uplynulém roce a zhodnocení činnosti výboru za předcházející funkční období - přednesl MUDr. R. Stejskal. 

V diskusi pak proběhla výměna názorů na další plánované akce AMFT. V nejbližším období zejména:

 • Setkání s uchazeči o stáže, studijní a pracovní pobyty ve Francii - plánované na 23/2/2005 od 17 do 19 hod v hlavním sále Lékařského domu.
 • příprava 2.kongresu Důkazy a Praxe 2005 v Praze, který proběhne v Hotelu Hilton 8/10/2005.

Přítomní členové AMFT odsouhlasili zprávu o činnosti a

plánované akce.
Výbor AMFT bude pokračovat v činnosti v současném složení do uskutečnění korespondenčních voleb začátkem roku 2005.

Pozn. Zasedání se zúčastnili 4 uchazeči o členstcví AMFT z řad studentů lékařských fakult.

V Praze dne 13.12.2004

MUDr. R. Stejskal, místopředseda AMFT