image image image
 • Aktuální dění a informace o AMFT.
  Aktuální dění a informace o AMFT.
 • Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP
  Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP
 • Přijetí frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví
  Přijetí frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví
 • Kongres medicíny pro praxi IFDA, Praha, CZ – 24. října 2015
  Kongres medicíny pro praxi IFDA, Praha 2015

Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP

image

Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP

      Společnost frankofonních lékařů České lékařské společnosti J.E. Purkyně (Association des Medecins Francophones Tcheques) udržuje a dále rozvíjí vztahy mezi medicínou České a Slovenské republiky a frankofonními zeměmi (Francie, Belgie, fr. část Kanady...) 

      Práce společnosti spočívá především v podpoře medicínské frankofonie mezi lékaři, mimo jiné na lékařských fakultách a v odborných společnostech ČLS JEP. Členská základna společnosti prochází spektrem všech lékařských oborů a spojuje lékaře se zájmem o francouzský jazyk, frankofonní země a lékařskou spolupráci s výměnou vzájemných zkušeností. 

      Společnost zajišťuje výměnné pobyty, stáže i stipendia pro lékaře i studenty lékařství ve spolupráci s nadacemi, zvláště Le Pont-Neuf, která pracuje pod záštitou manželky francouzského prezidenta B.Chirac. 

      Spolupráce s francouzskou ambasádou, s českými i zahraničními nadacemi umozňuje Spolku nabídnout svým členům širokou škálu možností, od frankofonní odborné literatury, přednášek zahraničních odborníků po kratkodobé i dlouhodobé stáže ve Francii i dalších francouzsky mluvících zemích.


Zde si můžete stáhnout:

Zprávu o činnosti Spolku fr. lékařů ČLS JEP za období září 2001 - říjen 2002

Zprávu o činnosti Spolku fr. lékařů ČLS JEP za období září 2000 - říjen 2001