• Vytisknout

Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych Vás pozval na další z našich česko-francouzských setkání pořádaných v rámci Společnosti frankofonních lékařů AMFT v cyklu kongresů IFDA.

Letošní kongres se bude konat v sobotu 15 září 2018 ve Francouzském institutu ve Štěpánské ulici č.35 na Praze 1.

Rádi bychom využili tohoto centra francouzské kultury v centru Prahy k našemu tradičnímu setkání nad tématy z praktické každodenní medicíny.

Obohacením by mělo být francouzské prostředí Institutu s jeho typickým Café 35 a nabídka ochutnávky francouzských vín a francouzské gastronomie.

Rádi bychom Vás v programu upozornili na témata, která přináší novinky v terapii chronického srdečního selhání, ale jako obvykle, i vazby na příbuzné obory. Podíváme se na propojení kardiologie a diabetologie právě v oblasti zmíněného srdečního selhání, ale i z hlediska onkologie.

Recidivující infekce močových cest a stále se prohlubující resistence na antibiotika nás nutí ke změně zaběhlých léčebných algoritmů, pacienti se dožívají vyššího věku, který chtějí prožívat aktivně – pro tyto případy jsme zařadili sekci uro-gynekologickou se zaměřením na prevenci, terapii i chirurgické přístupy.

Dnešní uspěchaná doba klade zvýšené nároky na nás lékaře i na naše pacienty.

Stres ovlivňuje imunitu, pacienti neradi mění své zavedené zlozvyky, tloustnou, bolí je záda a špatně spí.

Největším problémem bývá komunikace lékař pacient a správná motivace pacienta.

Lékař by měl jít příkladem a být sportovní, zdravý a odpočatý, aby mohl dobře působit na své pacienty. Mladá generace vyžaduje trochu jiný přístup než senioři, nemoci, které dříve patřily dětskému věku se nově vyskytují u dospělých i seniorů – jak to vše zvládat by nám měli poradit čeští i francouzští odborníci, které jsme na kongres pozvali. Příležitost bude i k neformální setkání se skupinou francouzských lékařů.

Přihlášení na kongres prosím neodkládejte, počet míst je letos přísně limitován kapacitou kinosálu.

Za celý organizační výbor se na Vás již nyní těší

Richard Stejskal

Registrace on-line

Kongres medicíny pro praxi IFDA 2018 - program ke stažení!


Vážené kolegyně, vážení kolegové, cher amis, consœurs et confrères

spolek frankofonních lékařů byl založen záhy po sametové revoluci roku 1990.

Za 26 let své existence se stal významnou platformou komunikace mezi českými (a zprvu i slovenskými) a francouzskými lékaři.

Mnozí využili možností odjet na stáž do Francie a zkušenosti s frankofonní medicínou pak šířili a šíří v českém lékařském prostředí.

Spolek se stal respektovaným partnerem pro spolupráci s Francouzským velvyslanectvím v Praze, jeho zástupci jsou zváni na významné společenské události i do odborných komisí posuzujících například uchazeče o stipendia francouzské vlády.

Podařilo se nám od r. 2004 uspořádat 15 kongresů v cyklu Důkazy a praxe, později nazvaných kongresy IFDA. V tomto vždy důstojném prostředí jsme měli možnost vyslechnout mnohé významné řečníky české i francouzské a měli jsme možnost i výměny názorů na lékařský život v praxi s francouzskými kolegy.

Navázali jsme množství osobních kontaktů profesních i lidských, francouzští kolegové byli vždy nadšeni z možnosti si promluvit v Praze v jejich rodném jazyce se svými protějšky.

Nyní jsme před volbami nového výboru našeho spolku.

Za svou osobu bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na realizaci těchto významných akcí - ať už jako pořadatelé, nebo jako účastníci.

Ve vedení Spolku frankofonních lékařů jsem od r. 2000, 4 roky jako místopředseda a 12 let jako předseda. Zažil jsem mnoho krásných chvil, významných setkání i přátelských návštěv ve Francii nebo v Čechách, nicméně cítím, že by mělo dojít ke generační obměně a že by měla AMFT nabrat nový kurz.

Prosím tedy, zamyslete se a přihlaste se, navrhněte někoho z kolegů, a kdo by třeba nechtěl přímo pracovat ve Výboru, alespoň napište své názory na mail .

Krásné dny a zdraví přeje

Richard Stejskal 


Přijetí  frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví

Foto: Velvyslanectví Francie v České republice v Praze

1  2  3 

Ilustrační fotografie

16. kongres IFDA

14.října 2017
Hotel Hilton v Praze, podrobnosti o kongresu

15. kongres IFDA

24.října 2015
Prostory Míčovny na Pražském hradu, Praha, podrobnosti o kongresu

14. kongres IFDA

27.září 2014
Hotel Hilton v Praze, podrobnosti o kongresu

13. kongres IFDA

5.října 2013
Na Nové scéně Národního divadla v Prazepodrobnosti o kongresu

12. kongres IFDA

13.října 2012
Na Nové scéně Národního divadla v Prazepodrobnosti o kongresu

Důkazy a praxe IFDA

Jedenáctý mezinárodní kongres z cyklu Důkazy & praxe - IFDAse konal 14. května 2011 v hotelu Marriot v Praze. Pro všechny zájemce tu máme k dispozici PowerPointové slidy jednotlivých přednášek a další podrobnosti o kongresu.. Včetně fotogalerie !

Důkazy a praxe IFDA

9.října 2010 proběhl v Praze 10. mezinárodní kongres medicíny pro praxi IFDA, jehož jsme spolupořadatelem. Pro všechny zájemce tu máme k dispozici PowerPointové slidy jednotlivých přednášek a další podrobnosti o kongresu.

Výroční zpráva AMFT 2008-2009

Vzhledem k tomu, že letošní rok není „volební“, rozhodli jsme se nesvolávat výroční členskou schůzi našeho spolku – Asociace frankofonních lékařů AMFT a podat Vám výroční zprávu písemnou formou spolu s vyzváním k zapojení se do diskuze nad příštími projekty písemně...
Výroční zpráva AMFT 2008-2009.

Francouzština pro lékaře

Dovolujeme si Vás upozornit na publikaci Francouzština pro lékaře, kterou vydalo nakladatelství Grada a jejíž slavnostní křest za účasti pana Velvyslance Francie v České republice jeho excelence Charles Friese a pana prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc. proběhl v úvodu kongresu 27.10.2007 v Praze v Hotelu Marriott. Přinášíme fotografie ze křtu a anotaci k publikaci.