image image image
 • Aktuální dění a informace o AMFT.
  Aktuální dění a informace o AMFT.
 • Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP
  Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP
 • Přijetí frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví
  Přijetí frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví
 • Kongres medicíny pro praxi IFDA, Praha, CZ – 24. října 2015
  Kongres medicíny pro praxi IFDA, Praha 2015

Francouzština pro lékaře

Francouzština pro lékaře

francouzstina

Dovolujeme si Vás upozornit na publikaciFrancouzština pro lékaře, kterou vydalo nakladatelství Grada a jejíž slavnostní křest za účasti pana Velvyslance Francie v České republice jeho excelence Charles Friese a pana prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc. proběhl v úvodu kongresu 27.10.2007 v Praze v Hotelu Marriott

Přinášíme fotografie ze křtu a anotaci k publikaci:

Publikace oslovuje početně menší, ale v naší zemi významnou skupinu frankofonních lékařů a studentů medicíny. Vztahy s frankofonními zeměmi a jejich hlavním představitelem Francií jsou v naší zemi tradiční, snaha Francouzů o udržení jejich jazyka v těžké konkurenci s angličtinou je stále úspěšná. Mnoho našich lékařů i studentů medicíny odjíždí do Francie na dlouhodobé studijní pobyty, není žádným administrativním problémem pro naše lékaře i zdravotní sestry pracovat ve francouzských zdravotnických zařízeních- jazyk je jedinou podmínkou.

Publikace, která je na našem trhu zcela ojedinělá a nemá u nás konkurenci, seznamuje čtenáře jednak s vybranými nejdůležitějšími oblastmi klinické medicíny – samozřejmě včetně potřebných výrazů a slovních obratů z anatomie, fyziologie, patofyziologie… Najdeme zde konverzační obraty, potřebnou slovní zásobu. ukázky z profesionální korespondence a vedení dokumentace, obvyklé klinické nálezy a mnoho další potřebných informací pro všechny kteří chtějí být v bližším kontaktu s francouzskou medicínou.

  

ft krest a

ft krest b

ft krest c

Publikaci Francouzština pro lékaře si můžete on-line objednat na adrese
www.grada.cz/katalog/seznam/francouzstina-pro-lekare