image image image
 • Aktuální dění a informace o AMFT.
  Aktuální dění a informace o AMFT.
 • Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP
  Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP
 • Přijetí frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví
  Přijetí frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví
 • Kongres medicíny pro praxi IFDA, Praha, CZ – 24. října 2015
  Kongres medicíny pro praxi IFDA, Praha 2015

Identifikační karty

Identifikační karty ČLS JEP

Prosím věnujete pozornost žádosti ČLS JEP o dodání fotografií pro identifikační karty:

Identifikační a slevové karty by měly sloužit zejména k jasné a průkazné identifikaci členů jednotlivých OS především:

 • při pořádání kongresů, seminářů a dalších vzdělávacích akcí pořádaných OS ČLS JEP a dalších dle potřeb výboru (např. poskytování slev na různé akce apod.) přes internetový portál
 • k zjednodušení evidence členů (přehled a kontrola placení členských příspěvku pro OS), dále za účelem dalších doprovodných služeb poskytovaných v rámci členských příspěvků (např. předplatné časopisu)
 • slevový systém v síti vybraných obchodů (seznam bude včas uveřejněn na webových stránkách www.cls.cz )

Každá z identifikačních karet bude obsahovat proměnné údaje (přesně specifikované ve smlouvě se zhotovitelem), dobu platnosti, jedinečný čárový kód evidenčního čísla držitele karty a čárový kód pro slevu u obchodních partnerů, fotografii držitele karty, místo pro podpis a text společný všem identifikačním kartám. Všechny uvedené údaje jsme schopni zajistit kromě fotografie, proto jsme v předchozích měsících požádali všechny členy o její zaslání.
Fotografie musíme zhotoviteli předat v elektronické podobě ve formátu JPG a rozměrech: šířka 2,5cm; výška 3,5cm; rozlišení (při výše uvedené velikosti): 300dpi. Komprese: nejnižší
Soubor s vloženou fotografii buy viagra cheaper nazvěte Vaším příjmením a jménem (bez titulů) a uveďte datum narození. Ve výjimečných případech lze zaslat fotografii v papírové podobě. Podle smlouvy budou karty, kde nezískáme fotografii, vytištěny bez ní s prázdným obdélníkem!!!

Členy, kteří fotografie nedodali (je nezbytné dodat fotografie prostřednictvím e-mailu), žádáme o co nejrychlejší odeslání na e-mail P. Kotikové .