image image image
 • Aktuální dění a informace o AMFT.
  Aktuální dění a informace o AMFT.
 • Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP
  Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP
 • Přijetí frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví
  Přijetí frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví
 • Kongres medicíny pro praxi IFDA, Praha, CZ – 24. října 2015
  Kongres medicíny pro praxi IFDA, Praha 2015

Akce - Osteoporóza a praktická medicína 2003

Akce AMFT

Osteoporóza a praktická medicína

Ve dnech 28. – 30.11. 2003 proběhla v hotelu Hilton v Praze konference na výše uvedené téma. Praktičtí lékaři z Francie přijeli do Prahy na vzdělávací akci zaměřenou na současné možnosti prevence, diagnostiky a terapie osteoporózy.

Lékaři AMFT byly přizváni k účasti. Akci předsedal za českou stranu Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel VÚCHru, který i přednesl jedno z úvodních sdělení na téma léčba osteoporózy v ČR.

Další přednášky byly zaměřené na rizikové faktory OP, včasnou diagnostiku a depistáž, koncept "křehkého starého pacienta" - jedinců maximálně rizikových z patologické fraktury. Další den se témata týkala terapie osteoporózy se zaměřením na farmakoterapii moderními antiresorpčními léky, ale i režimovými opatřeními. Poslední blok přednášek pak cialisfrance24.com probíral kostní architekturu a poznatky získané z biopsií kosti.

Máme-li shrnout rozdíly v léčbě osteoporózy v ČR a Francii – pak lze říci, že osteoporóza je choroba, které se na rozdíl od nás ve Francii věnují v mnohem větší míře praktičtí lékaři, kteří nejsou nijak limitováni v preskripci léků, tyto léky ale na rozdíl od ČR ve Francii nejsou hrazeny do první fraktury vůbec (u nás prakticky téměř 90% úhrada) rovněž není hrazeno v prevenci ani vyšetření densitometrické.

Zdá se také propracovanější systém režimových opatření – tyto ale naopak ve specializovaných centrech revmatologických a geriatrických (péče o výživu, prevence pádů nácvikem bezpečných stereotypů chůze u pacientů s vertiginosními syndromy apod. Starý a "křehký" pacient je pak považován za maximálně ohroženého a je mu věnována intenzivní péče přes věk a nákladnost terapie.

Porovnání systémů léčby v obou zemích bylo užitečné a na velmi dobré odborné úrovní zaštítěné předními odborníky z Francie i ČR.

zapsal MUDr. R. Stejskal, místopředseda AMFT