image image image
 • Aktuální dění a informace o AMFT.
  Aktuální dění a informace o AMFT.
 • Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP
  Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP
 • Přijetí frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví
  Přijetí frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví
 • Kongres medicíny pro praxi IFDA, Praha, CZ – 24. října 2015
  Kongres medicíny pro praxi IFDA, Praha 2015

Akce AMFT

Akce AMFT

Stipendia asociace „Pont-Neuf“ v roce 2003 

      Ve středu 19. února 2003 se na děkanátě 3. lékařské fakulty UK v Praze setkali někteří bývalí stipendisté a zájemci o stipendium poskytované asociací „Pont-Neuf“, s její ředitelkou paní Sophií Fouace. Toto sdružení založila počátkem devadesátých let v Paříži manželka současného francouzského prezidenta, paní Bernadette Chirac, s cílem vytvořit mosty spolupráce mezi Francií a zeměmi střední a východní Evropy. 

      Jednou z velmi užitečných aktivit asociace je poskytování stipendií frankofonním studentům medicíny a mladým lékařům pro stáž v některé z pařížských fakultních nemocnic (šest týdnů pro mediky a tři měsíce pro lékaře, většinou na podzim). Podmínkou udělení stipendia je podání žádosti do konce března 2003. Uchazeč předkládá konkrétní představu, čím by se chtěl během svého pobytu v Paříži zabývat („lettre de motivation“), životopisné údaje a předběžný souhlas přednosty hostitelského pracoviště. Součástí žádosti by mělo být i doporučení přednosty, primáře nebo některého z fakultních učitelů, samozřejmostí je dobrá znalost francouzštiny. 

      Setkání bylo velmi užitečné, protože od paní Fouace bylo možné získat řadu informací a praktických doporučení jak sestavit žádost, aby měla co největší naději na úspěch. Potěšitelné bylo konstatování, že podíl stipendistů z České republiky každým rokem narůstá. 

      Bližší informace jsou ke stažení na adrese www.pont-neuf.fr, v případě potřeby rádi zodpovíme případné dotazy zaslané na emailovou adresu .

 

ft fouace a

ft fouace b