image image image
 • Aktuální dění a informace o AMFT.
  Aktuální dění a informace o AMFT.
 • Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP
  Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP
 • Přijetí frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví
  Přijetí frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví
 • Kongres medicíny pro praxi IFDA, Praha, CZ – 24. října 2015
  Kongres medicíny pro praxi IFDA, Praha 2015

Historie

Historie AMFT

Společnost českých frankofonních lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně - Association des Médecins Francophones Tchèques (AMFT) byla založena roku 1990 za účelem sdružení lékařů frankofonní a frankofilní orientace.

V září 2000 zvolila členská schůze nový výbor, který si dal za cíl intenzivnější propagaci společnosti. Toto vyústilo v podstatném zvýšení počtu členů zejména mezi mladými lékaři a studenty, hledajícími kontakty mezi svými francouzskými protějšky.

V roce 2016 pak byly spuštěny tyto internetové stránky.