image image image
 • Aktuální dění a informace o AMFT.
  Aktuální dění a informace o AMFT.
 • Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP
  Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP
 • Přijetí frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví
  Přijetí frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví
 • Kongres medicíny pro praxi IFDA, Praha, CZ – 24. října 2015
  Kongres medicíny pro praxi IFDA, Praha 2015

Profil

Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP

      Společnost frankofonních lékařů České lékařské společnosti J.E. Purkyně (Association des Medecins Francophones Tcheques) udržuje a dále rozvíjí vztahy mezi medicínou České a Slovenské republiky a frankofonními zeměmi (Francie, Belgie, fr. část Kanady...) 

      Práce společnosti spočívá především v podpoře medicínské frankofonie mezi lékaři, mimo jiné na lékařských fakultách a v odborných společnostech ČLS JEP. Členská základna společnosti prochází spektrem všech lékařských oborů a spojuje lékaře se zájmem o francouzský jazyk, frankofonní země a lékařskou spolupráci s výměnou vzájemných zkušeností. 

      Společnost zajišťuje výměnné pobyty, stáže i stipendia pro lékaře i studenty lékařství ve spolupráci s nadacemi, zvláště Le Pont-Neuf, která pracuje pod záštitou manželky francouzského prezidenta B.Chirac. 

      Spolupráce s francouzskou ambasádou, s českými i zahraničními nadacemi umozňuje Spolku nabídnout svým členům širokou škálu možností, od frankofonní odborné literatury, přednášek zahraničních odborníků po kratkodobé i dlouhodobé stáže ve Francii i dalších francouzsky mluvících zemích.